Merkez : Org. San. Böl. 32. Cad. No:1/D Kayseri
Şube : Org. San. Demirciler Sit. 19. Cad. No:2 Kayseri
Resim
en
28 Mayıs 2024 Salı

Firma Profili

Resim

VİZYON, MİSYON VE YÖNETİM POLİTİKASI

VİZYONUMUZ :
Mutluluğa  adanmış  gücümüz  ,  hizmetlerimizle  ve  satışımızla fark  yaratarak ,  sektörde  ilk tercih edilen  marka  olmak,

MİSYONUMUZ : 
Güçlü  insan  kaynağımızı  entegre  ettiğimiz , yenilikçi iş modelleriyle  tüm  paylaşımlarımıza sürdürülebilir  fayda  sağlamak,

DEĞERLERİMİZ

 • Güvenilirlik
 • Adil  olmak
 • Yaratıcılık
 • Hizmet  Odaklılık
 • Çevreye  Duyarlılık
 • Takım  ruhu
 • İnsana  Saygı

YÖNETİM POLİTİKASI
Bizim  Hırdavat , Toplam  Kalite  ve Mükemmellik  yönetimi  anlayışıyla , Müşterilerimizin  beklentilerinin dengeli  ve artarak karşılanması, sürekli  gelişim ve sürdürülebilir  performansı  için;

İnsan  Kaynakları,

 • Şirketimize  eğitim  düzeyi  yüksek , yenilik  ve değişimlere  açık ,  girişimci , dinamik , kendine ve  işini geliştirmeyi  hedefleyen , ekip  arkadaşlarını  geliştiren  insanları kazandırmayı,
 • Şirketin en  önemli  varlığı olan çalışanların hem bireysel  hem de  mesleki  anlamda  kendilerini geliştirebilmeleri  için profesyonel  bir  çalışma ortamı yaratmayı,
 • Çalışanın  gelişmesini  sağlamak amacıyla her kademede tespit  edilecek  plan  çerçevesinde  şirket  içi ve dışı  eğitim  programlarını  uygulanmayı ,
 • yöneticilerin  çalışanlarının gelişiminden  sorumlu  tutmayı,
 • Şirket  yönetimi  tarafından , çalışma  düzen  ve  devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye  getirmeyi,
 • Çalışanın  ücret  sistemi  ve  sosyal  haklar açısından  mevcut  olanaklar çerçevesinde  en  iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel   yetenek  ve   gayretin  ödüllendirildiği  adil  bir  ücret  politikası  uygulamayı,
 • Çalışanlar  arasında takım ruhunu geliştirmek  için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı  ve yönetmeyi,

Müşteri  İlişkileri,

Sektöründe  tercih elden marka olmak amacıyla;

 • Açık  iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşteri  odaklı  yaklaşım göstererek  hedeflenen zamanda hizmet vermeyi.
 • Kendisine  yansıyan  şikayetleri , yasal  zorunluluk  ve  kanunlara  uyacak  şekilde , objektif ve tarafsız olarak ,  şeffaflık  ve  gizlilik  esaslarına  bağlı  kalarak ele almayı  ve  çözümlemeyi,
 • Müşteri  odaklı  yaklaşım  göstererek  hedeflenen  zamanda  hizmet  vermeyi,
 • Hesap  verebilen  ve  Müşteri  geri  bildirimlerinden  elde ettiği  deneyimle  kendini  sürekli  iyileştiren  bir firma  olmayı.

Çevre,
Faaliyet  ve  hizmetleri  esnasında  çevresel  etkileri  dikkate  alarak  çevre  kirliliği  etkenlerini  kontrol altında  tutup , en  aza  indirecek  önlemleri  almayı.

İş  Sağlığı  ve  Güvenliği,
Yürüttüğü  faaliyetler  sonucu  yaralanma  ve  sağlık  bozulmalarını  önlemek  üzere  İş  Sağlığı  ve  İş Güvenliği  kuralları  çerçevesinde  risklerini  güvence  altına  alarak  tüm  çalışanları  ve  ziyaretçileri  için daha  sağlıklı  ve  güvenli  bir  iş  yaşam  ortamı  sağlamayı,

Sosyal  Sorumluluk,
Sosyal  sorumluluk  bilinciyle  faaliyetlerimizin  ekonomik , sosyal ve  çevresel  etkilerini  yönetmeyi  ve toplumun  gelişimine  katkıda  bulunmayı,

İşbirlikleri,
Stratejik  ihtiyaçlarımıza  paralel  olarak  açık , dürüst , karşılıklı yarar  elde  etmeye  ve  değer  katmaya dayanan , sürdürülebilir  işbirlikleri  oluşturmayı,

Satın  Alma,
Hizmet  kalitesi  için  girdi  kalitesine  önem  vererek  tedarikçi  performansını  değerlendirmeyi  , en  az  üç tedarikçiden  teklif  almayı  ve  şartları  en  iyi  sağlayan  tedarikçi  ile  çalışmayı,

Finans,
Resmi  Mevzuatlar  ve  Uluslararası  Muhasebe  ilkeleriyle  uyumlu , işletme  sermayesinin  verimli yönetilmesi  için  etkin  nakit  akış  planlamasını , fayda/maliyet  analizine  dayalı  dış  ve  iç  kaynak kullanımını  sağlamayı , yönetimin  karar alma  mekanizmalarını  destekleyen  zamanında  ve  etkin raporlama  yapmayı,

Teknoloji,
Teknolojik  gelişmeleri  takip  ederek  ve  uygulayarak  süreçlerin  etkin  yönetilmesini  , inovasyonu  ve  sürdürebilir  performansı  güvence  altına  almayı,

Bilgi,
Paydaşlarımızın güvenilir,tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını,iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,

İletişim,
Açık  iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

Pazarlama ve Satış,
Değer önerlerini temel almayı,ürün/hizmet algısının marka algısı ile bütünleştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir satışı, Etik  kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu , faaliyetleriyle ilgili standartlara ve yasal mevzuatlara uygun  olarak  sunmayı  taahhüt  eder.

Resim
Resim
Merkez : Org. San. Böl. 32. Cad. No:1/D Kayseri
Şube : Org. San. Demirciler Sit. 19. Cad. No:2 Kayseri

Bizim Hırdavat

Hırdavat Makinaları, Hırdavat Parçaları

SiteOluştur